Trọn gói đ/m²
299,000
Công trình dân dụng,Khách sạn, Resort
399,000
Bar, Cafe, Nhà hàng, Công trình dưới 120m², Phong cách cổ điển
199,000
Cafe sân vườn, cảnh quan
Kiến trúc đ/m²
199,000
Công trình dân dụng, Khách sạn, Resort
299,000
Bar, Cafe, Nhà hàng, Công trình dưới 120m², Phong cách cổ điển
299,000
Trang trí chiếu sáng (light decor)
Nội thất đ/m²
199,000
Công trình dân dụng, Khách sạn, Resort
299,000
Bar, Cafe, Nhà hàng, Công trình dưới 120m², Phong cách cổ điển
10 triệu/sản phẩm
Thiết kế tùy chỉnh (Customize design)